zamilovane.cz

Zamilované SMS, obrázky, básničky a citáty o lásce

Heart

Citáty o lásce

Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.

Aristoteles ze Stageiry

Milovat znamená přát někomu, co se pokládá za dobré; a to pro něho, nikoliv pro sebe.

Aristoteles ze Stageiry

Dospívající ... jsou taky náchylní k výstřednostem a přehánění.

Aristoteles ze Stageiry

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.

Aristoteles ze Stageiry

Láska je překrásná věc. Ale, přátelé milí, proboha věřte mi, láska, na kterou se umírá, je láska přepjatá.

Romain Rolland

V lásce a umění se nedá opisovat, každý se musí vyjádřit po svém. Jedna z věcí, na nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který k ní mají.

Romain Rolland

Láska nás nesmí zdržovat, nesmí nás uzavírat s sebou do nehybné sladkosti jediné myšlenky. Krásná láska může trvat celý život, ale nevyplní ho celej.

Romain Rolland

Dát svoje srdce lásce, svoje rty milovanému, to je stejné jako dát svoje oči světlu: to znamená dávat, to znamená brát.

Romain Rolland

Láska žije v tom, kdo miluje, nikoli v tom, kdo je milován.

Romain Rolland

Kdo miluje, bezděčně se přizpůsobuje duši milovaného. Tak silně touží, aby ho nezranil, aby byl úplně takový jako on, že tajemnou a náhlou intuicí čte v hloubi jeho duše nepostřehnutelná hnutí.

Romain Rolland

Láska tělesná se obejde bez úcty. Lásku založenou na úctě nelze snížit na pouhý požitek.

Romain Rolland

Nikdy není láska silnější, než když cítí, že se pouští do něčeho, co jí přinese utrpení.

Romain Rolland

Všeho, čeho se dotkne láska, je záchraněno od smrti.

Romain Rolland

Milovat někoho, znamená pochopit i to, že Vás nemiluje.

Romain Rolland

Láska je jako život: když trvá příliš dlouho, žije se ještě pro strasti, ale už ne pro slasti.

Francois de la Rochefoucauld

Nejsou na světě lidé, kteří by se nestyděli za to, že se milovali, když už se nemilují.

Francois de la Rochefoucauld

V lásce nejvíc pochybujeme o tom, čemu nejvíc věříme.

Francois de la Rochefoucauld

S láskou je to jako s ohněm - plane, jen když se do ní dmychá, uhasne, jakmile v ni přestaneme doufat nebo se o ni začneme strachovat.

Francois de la Rochefoucauld

Je nemožné milovat podruhé, co už člověk skutečně přestal milovat.

Francois de la Rochefoucauld

Některý člověk se má tak rád, že si i v lásce vystačí se svým vlastním citem a vůbec k němu nepotřebuje toho, koho miluje.

Francois de la Rochefoucauld

Se skutečnou láskou je to jako s duchy. Každý o nich mluví, ale kdo je viděl?

Francois de la Rochefoucauld

V žárlivosti je víc sebelásky než lásky.

Francois de la Rochefoucauld

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme.

Francois de la Rochefoucauld

Nikoho nemilovat je větší neštěstí než nebýt nikým milován.

Francois de la Rochefoucauld

Láska se často změní jen ve ctižádost. A ze ctižádosti cesta zpátky k lásce není.

Francois de la Rochefoucauld

Láska je jen jedna - jejich napodobenin jsou však tisíce.

Francois de la Rochefoucauld

V lásce se hodně nedůvěřuje. Ale skoro vždy se ještě víc podvádí.

Francois de la Rochefoucauld

Láska způsobuje, že nepozorovaně mine čas, a čas způsobuje, že nepozorovaně mine láska.

Francois de la Rochefoucauld

Jestliže se milenci spolu nikdy nenudí, je to proto, že stále mluví jen o sobě.

Francois de la Rochefoucauld

Láska propůjčuje své jméno i vztahům, s nimiž má společného asi tolik co král s králíkem.

Francois de la Rochefoucauld

Láska dovede i z génia udělat tupce a z tupce génia.

Francois de la Rochefoucauld

Láska je pro duši toho, kdo miluje, totéž, co duše pro tělo.

Francois de la Rochefoucauld

Vady svých lásek vidíme až po vystřízlivění.

Francois de la Rochefoucauld

Pravá láska je jen jedna. Ale existuje tisíc nejrůznějších napodobenin.

Francois de la Rochefoucauld

Ten, kdo opravdu miluje, nepozná téměř nikdy, kdy ho druhý přestal milovat.

Francois de la Rochefoucauld

Láska nám umožňuje být pro někoho vším, což zpomaluje naše stárnutí.

Thomas Browne

Každý polibek je sémě hmotné lásky.

Thomas Browne

Láska nepodléhá žádným vesmírným zákonům, nýbrž čistě pozemským a je výsledkem volné konkurence mezi pohlavími.

Thomas Browne

Není již života tam, kde není lásky.

Honoré de Balzac

Ženy věří mužům, umějí-li nadívat své věty slovem láska.

Honoré de Balzac

Skromnost je první ctností lásky.

Honoré de Balzac

Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce?

Honoré de Balzac

V lásce se žena podobá hudebnímu nástroji, který prozrazuje tajemství svého libozvuku pouze dobrému hudebníkovi.

Honoré de Balzac

Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.

Honoré de Balzac

Láska, smrtelná jako všechno na tomto chmurném světě, umírá nejpřirozenější smrtí v manželství.

Honoré de Balzac

Čím více pracuješ, tím méně miluješ.

Honoré de Balzac

Láska je jediná vášeň neuznávající minulost ani budoucnost.

Honoré de Balzac

Láska je pro hlupáky jedinou příležitostí, jak vyrůstat ve vlastních očích.

Honoré de Balzac

Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová.

Honoré de Balzac

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky.

Honoré de Balzac

Láska se nikdy nechodí dívat do matriky. Nikdo nemiluje ženu proto, že je tak a tak stará, proto, že je krásná nebo ošklivá, hloupá nebo duchaplná. Miluje, protože miluje.

Honoré de Balzac

Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek. Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spojeni navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti prošly touto dvojí zkouškou života, rozvinuly v ní své chyby a své pře.

Honoré de Balzac

Láska je penězokaz, který mění haléře na zlaté mince a zlaté mince na haléře.

Honoré de Balzac

Je možno milovat a nebýt při tom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak.

Honoré de Balzac

Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka ano.

Erich Maria Remarque

Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.

Erich Maria Remarque

Láska není obchodník, který chce dostat zpátky své investice.

Erich Maria Remarque

Ženám láska oči otevírá, mužům zavírá.

Erich Maria Remarque

Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.

Erich Maria Remarque

Láska v člověku začíná, ale nikdy v něm nekončí.

Erich Maria Remarque

V lásce se nelze vracet zpátky, taky nikdy nemůžeš začít znovu.

Erich Maria Remarque

Láska je něco nádherného, ale kazí charakter.

Erich Maria Remarque

Miluji tě a vím, že v životě nebudu nikoho tak milovat, protože už nikdy nebudu takový, jako v tuto chvíli, jež mizí, zatímco já o ní mluvím a kterou nemohu zadržet ani za cenu svého života.

Erich Maria Remarque

Láska je někdo s kým chci zestárnout.

Erich Maria Remarque
Zamilované SMS, zamilované obrázky, zamilované básničky a citáty o lásce